Płaca minimalna w 2020 roku

Płaca minimalna w 2020 roku

 

Pracodawcy są zobowiązani do wypłacania swoim pracownikom co najmniej ustaloną przez rząd pensję minimalną, która wzrasta z każdym rokiem. Ile wynosi płaca minimalna w 2020 roku? 

Od kilku lat obserwujemy wzrost pensji minimalnej brutto o 100-150 zł. 

Wiosną ubiegłego roku ówczesna minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska, obiecywał, że od stycznia 2020 nasze pensje wzrosną o 200 zł. Biorąc pod uwagę, że w 2019 roku najniższa krajowa wynosiła 2250 zł brutto, w bieżącym roku nasze pensje nie mogłyby być niższe aniżeli 2450 zł brutto. Czy jednak tak zostało? 

Otóż na wrześniowym posiedzeniu rządu ustalono, iż płaca minimalna w 2020 wzrośnie nie o 200, ale o 350 zł brutto. 

Jest to rekordowy dotychczas wzrost najniższej krajowej. 

Oznacza to, że płaca minimalna w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto, natomiast minimalna godzinowa stawka 17 zł brutto. 

Należy w tym miejscu przypomnieć, że pomimo, iż Kodeks Pracy nie chroni w takim stopniu umów „śmieciowych” jak umów o pracę, od dwóch lat dla umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie, również obowiązuje minimalna stawka godzinowa. Jej wysokość jest na takim samym poziomie, jak w przypadku umowy zlecenie, czyli w 2020 roku 17 zł brutto. Ponieważ na umowach cywilnoprawnych w większości przypadków nie widnieje stawka godzinowa a całościowa, obowiązkiem zleceniobiorcy jest przeliczyć wartość zlecenia na liczbę przepracowanych godzin i dopasować ją tak, aby nie była niższa aniżeli ta minimalna. 

Wzrost płacy minimalnej o 350 zł brutto, nie oznacza, że o tyle więcej dostaniemy na konto. Otóż minimalna krajowa netto, czyli „na rękę” wynosi od stycznia 2020 roku 1878 zł. Stawka godzinowa natomiast wynosi 11 złotych netto. 

Wzrost płacy minimalnej w 2020 roku, jest najwyższy z wszystkich ostatnich lat.

Co więcej, Jarosław Kaczyński deklarował, iż w 2021 roku płaca minimalna będzie wynosić 3 tysiące złotych brutto, a w 2023 roku aż 4 tysiące złotych.