Co warto wiedzieć o klasach podatkowych w Niemczech?

W Niemczech obowiązują Steuerklasse czyli tzw. klasy podatkowe. Stanowią one podstawę systemu fiskalnego, dlatego warto dowiedzieć się o nich nieco więcej.

Urząd skarbowy w Niemczech przypisuje każdemu pracownikowi klasę podatkową według której obliczana jest wysokość podatku od wynagrodzenia. W niemieckim systemie prawnym istnieje łącznie sześć przedziałów podatkowych.

Jaka klasa podatkowa zostanie przypisana danemu pracownikowi?

Przedział podatkowy zależy przede wszystkim od stanu cywilnego. Urząd skarbowy automatycznie przypisuje pierwszą klasę podatkową osobom samotnym. Samotni rodzice znajdują się w drugiej klasie podatkowej i tam otrzymują wyższą ulgę. Każdemu, kto wykonuje kilka prac, które podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne, automatycznie przypisuje się szóstą klasę.

Istnieje specjalna funkcja dla małżeństw, która pozwala małżonkom wybrać, pomiędzy różnymi przedziałami podatkowymi. Tabela poniżej (stan na 2020 r.) dokładnie pokazuje, co wpływa na przypisanie pracownika do odpowiedniej grupy:

Klasa pierwsza I

a) osoby samotne (stanu wolnego, rozwiedzione, owdowiałe)

b) żonaci

Klasa druga II

Osoby samotnie wychowujące dzieci

Klasa trzecia III

a) osoby owdowiałe

b) żonaci

(jeśli partner wybrał klasę podatkową V lub partner nie pracuje, lub zarabia mniej)

Klasa czwarta IV

Małżonkowie

(jeśli partner wybierze również IV klasę podatkową)

Klasa piąta V

Małżonkowie

(jeśli partner wybierze III klasę podatkową)

Klasa szósta VI

Samotni i małżonkowie

(w sytuacji, gdy osoba zatrudniona jest na więcej niż jednym etacie i w związku z tym musi rozliczać się w kilku miejscach z podatku dochodowego)