Prasówka HR

Dni wolne od pracy w 2020

Dni wolne od pracy w 2020 roku   W 2020 roku czeka nas mniej dni wolnych od pracy niż w roku poprzednim. Z 13 dni ustawowo wolnych jedynie 7 przypada w dni robocze. Jakie mamy dni wolne od pracy w 2020 roku? Kalendarz dni wolnych 2020 W bieżącym roku mamy 113 dni wolnych, licząc soboty, […]

Płaca minimalna w 2020 roku

Płaca minimalna w 2020 roku   Pracodawcy są zobowiązani do wypłacania swoim pracownikom co najmniej ustaloną przez rząd pensję minimalną, która wzrasta z każdym rokiem. Ile wynosi płaca minimalna w 2020 roku?  Od kilku lat obserwujemy wzrost pensji minimalnej brutto o 100-150 zł.  Wiosną ubiegłego roku ówczesna minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska, […]

Maksymalna długość umowy na czas określony 

Maksymalna długość umowy na czas określony    Umowa o pracę na czas nieokreślony gwarantuje pracownikom większą stabilność zatrudnienia, jednak była niechętnie zawierana przez pracodawców, którzy najczęściej zawierali z pracownikami umowy na bardzo długi czas określony (5, 10 lat). W 2015 roku ustawodawcy wprowadzili ograniczenia czasowe, których celem było wyeliminowanie nieuzasadnionego korzystania z umów o pracę […]

Urlop na żądanie – czy pracodawca może nam odmówić? 

Urlop na żądanie – czy pracodawca może nam odmówić?    Nie planowałeś wolnego, jednak znalazłeś się w wyjątkowej sytuacji, przez którą nie możesz iść do pracy? Słyszałeś, kiedyś o terminie: „urlop na żądanie” jednak nie wiesz, ile dni przysługuje, jak złożyć wniosek i czy pracodawca może odmówić Ci jego udzielenia? Wszystkie odpowiedzi na te pytania […]

Czym jest mobbing w pracy i jak się przed nim bronić?

Czym jest mobbing w pracy i jak się przed nim bronić?   Konflikty w miejscu pracy nie są niczym nowym. Co więcej, zdrowy konflikt może być korzystny dla organizacji biznesowej. Czasami jednak konflikt może przybrać złowrogi obrót, kiedy pracownik lub pracodawca rozpoczyna serię toksycznych zachowań przeciwko innemu pracownikowi. Kiedy konflikt przeobraża się w mobbing w […]

Zwolnienie dyscyplinarne – powody i konsekwencje 

Zwolnienie dyscyplinarne – powody i konsekwencje    Kodeks pracy jest zbiorem przepisów regulujących prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Dla rozwiązania umowy o pracę przewiduje szereg ściśle określonych procedur chroniących pracownika między innymi przed nagłą utratą pracy. Wyjątkiem jest jednak art. 52, który reguluje tak zwane zwolnienie dyscyplinarne. Jakie mogą być powody i […]